تاريخ : يکشنبه 26 فروردين 1397 | 3:38 | نویسنده : ابراهیم محمدی
'} ];

فصلنامه علمیترویجی منظر
فصلنامه پژوهشکده نظر
دوره ۹، شماره ۴۰
پاییز ۱۳۹۶
۶۷ صفحه

• آنچه در این شماره می خوانید:

منظر ایرانی: منظر مقهور/ سید امیر منصوری

جایگاه نشانه‌ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی/ مهدی حقیقت بین

گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی/ سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص

مراکز خرید در منظر شهر: سازنده یا تخریب‌کننده؟/ ناتالی لومقشان

سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی/ عباس آذری؛ ناصر براتی؛ مهدی میرمعینی

مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟/ شهرزاد خادمی؛ سارا علی پور

سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری/ الهام نهاوندی؛ الهام ضابطیان؛ احمد پوراحمد؛ رضا خیرالدین

دریافت مقالات
دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

برچسب ها :